Prisliste

Transportforsikret

Alt vi frakter er forsikret fra opplastet på vår bil eller henger og til avlastet. Med unntak av avfall.

Prisen på dette er i den totalpris for hvert enkelt oppdrag om dette er ønskelig.

TRYG FORSIKRING

 

Vår transportforsikring dekker:

 

  • Totaltap – når alt utstyret eller alle varene er borte

  • Manko – når noe mangler eller er stjålet

  • Skade – fysisk beskadigelse som ikke er totaltap eller manko